• (0216) 377 44 33
 • (0532) 577 06 43
 • info@tatlihayatbakimevi.com
Huzurevi whatsapp

Geriatri nedir? Geriatri bölümü hangi hastalıklara bakar? - İstanbul

İleri yaş sağlığı hakkında uzmanlaşmış tıp dalına geriatri denir.

Geriatri nedir, ne demektir?

Geriatri, 65 yaş ve üstü bireylerde koruyucu hekimlik, sağlıklı yaşlanma, sosyal yaşam, beden fonksiyonlarını etkili kullanma, yaşam kalitesini arttırma alanında yaşlıya destek olup tavsiyelerde bulunan, teşhis eden, tanı koyan ve yaşlılarda sık görülen geriatrik sendromları takip eden bilim dalıdır.

Geriatri bölümünün amacı: Sağlıklı yaşlanmayı sağlama, yaşlının mevcut sağlığını koruma, yaşlılık kaynaklı oluşabilecek sağlık sorunlarına erken teşhis ile müdahale ederek hastalığın ilerlemesini önlemedir.



Geriatri bölümü hangi hastalıklara bakar? istanbul


  Geriatri bölümü hangi hastalıklara bakar?

  Geriatri (ileri yaş sağlığı), 65 yaş ve üzerindeki bireylerde, daha sık görülen, dahiliye uzmanlık alnındaki hastalıkların tümüne bakar. Geriatri bölümü:

  • Şeker hastalığı,
  • Yüksek tansiyon,
  • Mide ve bağırsak hastalıkları,
  • Kemik erimesi hastalığı osteoporoz,
  • Demans (unutkanlık),
  • Alzheimer, (Başlangıç aşamasında Nörolojiye başvurmak daha doğrudur.)
  • Uykusuzluk,
  • Guatr,
  • Böbrek yetmezliği (hastalıkları),
  • Denge problemeleri, sık düşme,
  • İdrar kaçırma,
  • Yüksek kolesterol,
  • Depresyon,( Psikiyatriye başvurmak daha uygundur.)
  • Kansızlık
  • Ani kilo kaybı,
  • Kas erimesi,
  • Beslenme bozuklukları gibi hastalıklara bakar.

  Yaşlılıkta sıklıkla görülen şeker, tansiyon, zihin bulanıklığı, kalp - damar hastalıkları, kemik erimesi, depresyon, bunama, kanser hastalıklarının belirtileri yaşlı yakınları tarafından önemsenmeden yaşlılık kaynaklı şikayetler olarak geçiştirilebilir. Oysa bu geçiştirme hali hastalığın ilerlemesine, bireyin yaşam kalitesinin düşmesine, yaşlı sağlığının kötüleşmesine neden olur. Düzenli geriatri takibi altındaki bireylerde erken teşhis ve tedavi ile pek çok soruna çözüm bulunur. Kurumumuzda doktorumuz konuklarımızın genel sağlığını düzenli olarak takip etmekte ve gerekli müdahaleleri yapmaktadır. 

  Neden ‘geriatri’ diye ayrı bir bölüm var?

  Dünyada ve Türkiye’de sağlıklı beslenme, iyi yaşam koşulları, tıbbi gelişmeler neticesinde insanın yaşam süresi uzamaktadır. Bu da toplumun her geçen yıl büyüyen bir oranının yaşlı nüfustan oluşması anlamına gelmektedir. 65+ yaşındaki bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesi sağlıklı yaşlanma için daha çok önlem alınmasını gerekli kılmıştır.

  Yaşlılığa bağlı olarak artan hastalık sayısı toplumda yaşamından memnun olmayan insan kitlesini arttır. Nasıl ki bebekler ve çocuklarda hastalıkları önlemek için sağlık kuruluşlarında ciddi takipler yapmakta, aşılar ile hastalıklar önlemeye çalışmakta, vitamin takviyeleri ile bağışıklığı güçlendirmek için destek olunmaktaysa geriatri bölümü de benzer uygulamayı 65+ grubundaki bireyler için yapmaktadır.

  Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumda toplumun her kesimi için yaşam kalitesini artıracak koruyucu hekimlik, tanı tedavi sağlık hizmetlerinin yaygın olması gerekir. Kısacası geriatri bölümü insan ömrünün uzaması sonucu ve toplumun ileri yaşlarda da sağlıklı bir yaşaması için zorunlu hale gelen bir bölümdür. 

  Geriatri (ileri yaş sağlığı) neyin yan dalıdır?

  Geriatri iç hastalıklar dahiliyenin yan dalıdır.

  Geriatri (ileri yaş sağlığı) bölümü ne yapar?

  65+ yaş üzeri bireylerde görülebilecek sağlık sorunlarının önlenmesi, tespiti, tedavisi için gerekli işlemleri yaparak bu yaş grubundaki bireylerin yaşam kalitelerini arttırır.

  Geriatri bölümü:

  • 65+ yaş grubundaki bireylerin hastalıklarını tespit etmek amacıyla check – up uygulaması,
  • Koruyucu hekimlik hizmetlerinin sunulması,
  • Pek çok farklı ilaç kullanan bu yaş grubundaki bireyler için ilaç düzenlemesi,
  • Yaşlının mevcut sağlık durumunun korunmasını sağlamak için öneriler verilmesi,
  • Var olan hastalıkların seyrinin takip edilmesi,
  • Var olan hastalıkların tedavisinin takip edilmesi gibi pek çok önemli faaliyet yapar.

  Dahiliye bölümü varken neden bir de geriatri bölümüne ihtiyaç var?

  Toplumun artan bir oranla yaşlanması, insan ömrünün uzaması, yaşlılığa ait özel ihtiyaçların varlığı, özel takibi zorunlu kılmıştır. Nasıl ki tüm hastalıklara bakan farklı farklı pek çok bölüm olmasına rağmen çocuklarla özel olarak ilgilenen çocuk doktorları var, 65+ yaş grubunun genel sağlığını korumak için de geriatri bölümüne ihtiyaç vardır. Tıpkı çocuklarda olduğu gibi yaşlı bedeninde de her hastalığa, her ilaca, her günlük faaliyete genç ya da orta yaş grubundaki ile aynı şekilde tepki alınmaz. Örneğin: Yaşlı bireylerin bedeni ilaçların yan etkilerinden ve ilaçların etkileşimi nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan gençlerden daha çok etkilenirler. 65+ grubundaki bireye verilecek ilaçlar da dozları da özel olarak belirlenir. Zira bu gruptaki bireylerin genel sağlık durumu çabucak değişip kötüleşebilir.

  Geriatri bölümünün takibi, yaşlı ve yaşlının bakımını yapan bireyler işbirliği içinde olduğunda herkes için daha mutlu, daha verimli, daha sağlıklı bir yaşam sürmek mümkündür.